Home » Goederen

Rangeerhoorn zonder ketting. De ketting moest een zwakke schakel hebben b.v. een touwtje.

                            Toon Harbers                                                                                 Nijkerk werd met de locomotor bediend. 

                                                                       Doordrukken wagens Rotterdam op spoor 54  

                                                                                         Seinhuiswachter Braker

         Hendrik de Wit en Gerrit Reins                                             Kees Meerveld die een half jaar later een been zou verliezen.

                                       Gerrit vd Burght

                                        Shwt Schalkwijk                                                                                 Wagenmeester Gert Greeven

 Wout van Hattum, mcn Sterk, Timmermans, Gerrit vd Kraats en Janus van Eekelen.                             Shwt

         Wim Sival, Willem Kunst, Jan Beitsma en Bertus Visser

TREIN 4711

De VAM opgericht in 1929 met als doel de bereiding van compost als bodemverbeteraar voor de schrale gronden van de jonge ontginningen die in de jaren ’20 op gang kwamen. Tevoren was komen vast te staan dat door het gebruik van stadscompost de z.g.n. ontginningsziekte effectief kon worden tegengegaan (die naar later bleek een gebrekziekte te zijn en een gevolg van een tekort aan sporen-elementen, met name koper).

De VAM sloot voor dit doel een contract met de gemeente Den Haag en de NS om al het Haagse huisvuil per spoor naar Drenthe af te voeren.

Bij Wijster werd vervolgens op een deel van een 600 ha metend heidecomplex een grote compostfabriek gebouwd waar in het najaar van 1931 de eerste trein met speciaal gebouwde vuilniswagons aankwam.

Om het eindproduct te kunnen afvoeren werd een ruim 3 km lang verbindingskanaal naar het Linthorst Homankanaal gegraven, het VAM-kanaal. Voor de aanvoer van vuilnis werd een 3,5 km lange spoorbaan aangelegd als aftakking van de lijn Hoogeveen-Assen.

De stinktrein kreeg het nummer 4711 verwijzend naar het welriekende Eau De Cologne. Te Amersfoort werden de wagens, gevuld bij de Gemeentereiniging, in gerangeerd.

Klaar om de straat op te gaan met voorop Pllrgrd Ramazan Akin. (foto Conny Meslier)

                       Directietrein "De kameel" voor PFW

                                                            Rangeerpost 1, Januari 1958 , Jan Zalm zorgt voor de koffie. 

                                                                                                    Wout van Hattum

                              Aan de koffie met o.a. Harry Oostendorp, Manus Rekers, Joop Fremouw en mcn Geert Kiewiet (links).

                                              Afscheid Hein de Pruis met o.a. Oomke Uildriks, Gijs Boers en Jan Beitsma.

             Beeld van een rangeerder (niet in Amersfoort)                                                         Wout van Hattum

Prorail heeft aangegeven dat Post 6 zal worden gesloopt. Heugelijk nieuws: er komt een replica op de werkplaats.  

Maak een Gratis Website met JouwWeb