Home » Stoom81

                                                                                                                                                       Foto C. Boers (Ut)

In dat witte huis woonde levensgenieter Machinist Sjef van Beek.

 

STOOM 81

op 26-27 September 1981 tussen Amersfoort en Woudenberg was het hoogtepunt van de jubileumviering van het 50-jarig bestaan van de NVBS. De belangstelling was enorm.

 

Uit "op de rails"uitgave vd NVBS 49e jaargang 1981-11

Dank aan allen.....

Een apart hoofdstuk binnen NS vormen de heren van het rayon Amersfoort, het rayon dat uitvoering "mocht " geven aan alle plannen die wij NVBS-ers stukje bij beetje over hen hebben uitgeschud. Wij beseffen terdege dat zij een zekere "inpakproces" hebben ondergaan, waaraan zij zich hebben onderworpen, naar wij menen te kunnen hebben vastgesteld, gemengde gevoelens doch toenemende vreugde! Hartelijk dank staf en medewerkers van het rayon Amersfoort voor wat u allemaal voor ons hebt gedaan, met name voor de vele vrije uren die u belangeloos voor de NVBS hebt opgeofferd. Met name willen wij noemen: drs. W. A. Vriesendorp, rayonchef; de heren L.E.  de Leeuw, chef transport; C.G.A. Hoenders, chef passage & expeditie; A.H.J. Michielse, chef tractie & materieel; N. Roeloffs, grc krachtvoertuigen; de groepschefs E. Wouters, J. van Veldhuizen en G. Brouwer; S. de Wit, rayonadministrateur, en van de onderhoudsdienst exploitatie van NS: Ing. M.A. Sprangers, chef dienstverlening wegonderhoud. Voorts de heer E. de Weijer van de bedrijfsbrandweer  Wph Amersfoort en zijn medewerkers die hun zondag aan Stoom 81 spendeerden. 

                                     Ben Boer bij lok 3737 op spoor 5 --->

De film kun je vergroten en daarna verkleinen met esc.

                           Woudenberg. Over belangstelling niets te klagen. Het was een prachtig schouwspel!!

Maak een Gratis Website met JouwWeb