Home » Stationsplein

                           Standaardwacht Huzaren circa 1910

Links de architect Dirk Margadant (1849 - 1915). Hij ontwierp meerdere stations voor De Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij o.a. Den Haag HS en Haarlem.

                                                                         De BW-laan met rechts de trambaan naar Zeist.

                                Foto Conny Meslier

                            Wild stallen fietsen 1984                                                    In het witte huis woonde machinist Sjef van Beek

                                     Sloop Oude Tram

Het station van Amersfoort

Hier liggen sporen

Voor reizen langs schapen en koeien

Kauwend het gras.

Huizen, fabrieken en puinen

Volkstuinen.

 

Hier liggen de sporen

Van kool en wolken stoom

Een tijd verloren

En treinen als donkere dieren.

 

Hoeveel verhalen ademt dit station

Van wissels en wachters

Omhelzingen  op een perron

Afscheid en groet

Geluk en weemoed.

Hoe vaak is de stem gehoord:

“Volgend station: Amersfoort”

En zag men dit ?

Hoeveel stappen

de trappen

Hebben uitgesleten.

Dit zien nu is een weten

Hoe klein en vol

Maar groots van schoonheid

dit station.

Nu, in deze snelle tijd

kolossen rukken op

rondom sluiten zich hun muren

en langzaam tikt de klokketoren

de laatste uren.

 

Hier liggen sporen.

Hoeveel stappen

de trappen

hebben uitgesleten,

deze stenen zullen wijken.

Ruim en hoog, groot herboren

zal dan hier prijken

en in een trein wordt weer gehoord:

“Het volgende station: Amersfoort”

 

Joyce Smid

Inleiding Masterplan Station Amersfoort

Januari 1996

Ruim 20 jaar wordt er binnen de gemeente Amersfoort gediscussieerd over de herinrichting van de stationsomgeving. Uit de vele plannen die in de loop van de tijd aan de orde zijn geweest, is uiteindelijk één totaalplan ontstaan waarin de gehele stationslocatie wordt ontwikkeld. Het plan behelst een compleet nieuw station geflankeerd door twee grote kantoorpanden en een nieuw voorplein met een modern dynamisch busstation. Het ontwerp is van architect Jan van Belkum.

In 1992 is de oostelijke kantoorvleugel in gebruik genomen. Dit jaar is een begin gemaakt met de bouw  van het nieuwe station en de westelijke kantoorvleugel. Het station wordt gebouwd in opdracht van NS Railinfrabeheer en NS stations en is medio 1997 gereed. De kantoorvleugel , genaamd de “De Argonaut” wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Nemeog, dochter van NS Vastgoed en wordt opgeleverd eind derde kwartaal 1997.

NS Stations Amersfoort en Noord-Veluwe krijgt de exploitatie van het nieuwe station onder haar beheer.

De kantoorgebouwen worden niet tot het station gerekend. Een uitzondering hierop vormt de plint van kantoorgebouw “De Argonaut” . De ruimten op de begane grond en (gedeeltelijk) de -1 etage en de -2 etage van deze plint worden door NS Stations gehuurd van NS Vastgoed.

In dit Masterplan staat de beantwoording van de volgende vraag centraal:

Hoe moet NS Stations Amersfoort en Noord-Veluwe het nieuwe station inrichten en exploiteren, rekening houdend met de eisen en wensen die leven in de stationsomgeving. De eisen en wensen van de (huidige) stationsbezoeker en de strategie van NS Stations?

Van het oude Station Amersfoort zijn de perrongebouwen op het eerste en tweede perron bewaard gebleven. Vooral op perron twee zijn de drie oude gebouwen van architect Margadant van historische waarde. Een plan voor het opknappen en herinrichten van gebouw A (nu NS-kantoren) is onderdeel van dit Masterplan. In gebouw B is het stationsrestaurant gevestigd. Een plan voor de herinrichting van dit gebouw wordt in 1996 samen met Servex ontwikkeld. Gebouw C biedt onderdak aan de spoorwegpolitie. Dit gebouw is in 1994 opgeknapt.

Bij alle ontwikkelingen is rekening gehouden met de uitstraling die het nieuwe station Amersfoort wil bereiken en waarvoor de architectuur duidelijk de toon heeft gezet: open, toegankelijk en modern, maar met een allure waarin ook de historische perrongebouwen tot hun recht komen èn met hoogwaardige voorzieningen voor zowel reizigers als kantooromgeving , die aansluit bij de A-status van het chique Bergkwartier in Amersfoort.     

Prachtige luchtfoto's van AEROVIEW Rotterdam

Maak een Gratis Website met JouwWeb