Oud-ns-amersfoort.jouwweb.nl
Home » Pers. Alg

      Rechts aHcst Mulder derde van rechts Hcst Kaat.                                            Foto uit 1938: Materieelwassers

De Amersfoortse NS-slachtoffers 40 - 45: C. Arens, W.B. Arens, H. Barmentloo, H.C. v. Benthem, C. Bood, E. Driesman, J.F. Droge,

J. Esveld, G.W.J. Jordense, J.L. Kramer, E. Kroon, H. Marsman, P.C. Meijers, R. van der Pol, J. Post, Ch.F. Scholten, P.G. Suk, 

H.A. Trijsburg, M. Verbij, J.A. Vermeulen en W.G. Waterkoort

Op de gedenkplaat van de werkplaats: Th. W. Lancee, W. Nieuwland, J. Reijmerink, H. Schutte, A.J. Weertman en J.A. Wijntjes.

Ïn de oorlog werden vaak z.g.n. lijkenwagens vervoerd die begeleid moesten worden, maar de begeleiders kozen meestal voor het comfortabeler reizen met de reizigerstrein. Op een nacht moest rangeerder Ben Mulder zo'n wagen omrangeren. Hij staat met de wagen in aankomst Amsterdam te wachten in het stikdonker. Het was muisstil en het duurde nogal lang. Ineens gaat het raampje open en de begeleider vraagt "waar hangen we hier uit?" Ben schrikt zich te pletter en zet het op een lopen gillend "DAT  LIJK LEEFT NOG!!" Sindsdien was zijn bijnaam "de doodskist". 

Een met de hand geschreven verslag door de stationchef J.Saas. Voor de duidelijkheid overgetypt. 

Verslag van de vernielingen door de oorlog van gebouwen en sporen opgemaakt 8 Mei 1945.

Het origineel is in bezit van Wijkmuseum Soesterkwartier  

Spoor 22 op perron 2 heeft de bijnaam "De kop van Saas".

Toestand der sporen:

N.W.zijde : Lijn Asd – Amf

De overweg Birkhoven met de daarover liggende sporen (op + afg. Spoor Asd – Amf ) is door de Duitschers opgeblazen en totaal onbruikbaar. Beide sporen zijn versperd. Bovendien is spoor 48 zijde Asd versperd, door het in de lucht vliegen van een wagen munitie. Spoor is defect en de ontplofte wagen staat er nog op, totaal vernield.

                   Overige sporen in de zanderij zijn intact.

Z.w. zijde : Lijn Ut – Amf en hoofdsporen Asd – Amf.

  De toeleidende wissels tot het emplacement zijn door 4 bommen, waarvan de trechtergaten aanwezig zijn, opgeblazen, waardoor de lijnen Amf – Asd en Amf – Ut versperd zijn. Door de Duitschers is echter vanaf het opgaand spoor Ut – Amf ene spoorverbinding gemaakt waardoor het mogelijk is op de sporen 5 t/m 12 binnen te komen en evt. met verkeerd spoor rijden, daarvan te vertrekken. Deze verbinding is echter zeer primitief en kan slechts met de uiterste omzichtigheid worden bereden.

Midden – terrein

Vanaf Rp I zijn de sporen 19. 20. 21. 14. 12 en lager genummerde sporen t/m 5 bereikbaar en berijdbaar. Sp 14 heeft een knikje, hetwelk spoedig te herstellen is. De sporen 15. 16. 17. 18 zijn vernield. Vanaf richting Rp1 tot aan de douaneloods. Hierop liggen een aantal ontplofte wagens van een munitietrein. Zulks is eveneens het geval met spoor 13. Op spoor 17 onder de goederenloods staat een ontspoorde Chm en een verbrande Ch. De kapsporen zijn eveneens onbeschadigd en berijdbaar.

O.Z. Richting Apd + Zl.

 Sporen en wissels zijn onbeschadigd en berijdbaar. De sporen 13, 15, 16, 17 en 19 zijn vanaf deze zijde nog gedeeltelijk bruikbaar, zoodat ook nog wagens onder de goederenloods geplaatst kunnen worden.

In de richting Apd, Zl, Ede kan echter niet worden gereden, daar de bruggen bij den Koppelpoort en Liendertscheweg (Valleikanaal) zijn opgeblazen en totaal vernield. Beide spouwogen liggen in het water en de landhoofden zijn zwaar beschadigd.

Zuidzijde richting Wdb.

  Het afkomend spoor Amf – Wdb is gedeeltelijk opgebroken. Verderop is echter de lijn op diverse plaatsen opgeblazen, evenals de brug bij de Hertekop.

Gebouwen, Seinhuizen etc.

        Seinhuis I   niet zwaar beschadigd. Bloktoestel licht beschadigd.

            “        II   Zwaar            “                   “                      “

            “        III  Licht              “                   “          onbeschadigd

            “        IV     “                  “                   “                      “

            “        VI  Vrij Zwaar      “                   “            beschadigd

            “        VII  Zeer licht      “                   “           onbeschadigd

    Post Birkhoven  Zwaar          “                   “            beschadigd

    Bloemendalseweg           Beschadigd        “            licht beschadigd.

    Seinhuis AMA was onbereikbaar, doch uiterlijk te zien niet ernstig beschadigd.

 

Gebouwen:

    Rp IV  zwaar beschadigd en onbruikbaar , door ontploffing wg munitie op sp 48 en beroving door Duitschers en publiek.

    Rp I  licht beschadigd aan buitenzijde. Van binnen gehavend door roven Duitschers en publiek.

    Weegbrug  Beschadigd door bom. Is echter m.i. niet zwaar beschadigd.

Stationsgebouw 2de perron

    Zeer zwaar beschadigd, zoowel door bominslagen, brand als vernieling.

   Sh II (Post T) heeft blijkbaar een treffer ontvangen en heeft daardoor gedeeltelijk ingestorte                        muren. Ramen zijn vernield.

    Poetserslokaal (Lampenist Tractie) is uitgebrand. Rangeerdersverblijf en W.C. licht beschadigd.

  Wachtkamer 3de kl. Door bominslag geheel vernield.

   Wachtkamer 2de kl. Met restauratie licht beschadigd, doch muren gescheurd.

Tkt, stationsbureau en overige dienstgebouwen zijn beschadigd door ingestorte plafonds en ruitenschade, terwijl Duitschers en publiek van binnen vernielingen hebben aangericht.

                De Kapschade is zeer groot.

1ste perron

     De gebouwen zijn licht beschadigd, doch een gedeelte van de kap is defect.

Hoofdgebouw.

  Heeft uiterlijk slechts dakschade, behalve het kruiershuisje bij den diensttrap , hetwelk door een voltreffer is vernield. Binnenzijde is beschadigd door Duitschers en publiek, doch deze schade valt best mee.

Goederenloods

   Heeft vrij zwaar dakschade en daardoor lekkage. Ook deuren en ramen zijn gedeeltelijk vernield, meestal door het publiek, hetwelk deur heeft opengebroken. De binnenzijde is in een chaos veranderd door vandalisme (kapotslaan houtwerk, vernielen deuren en vensters).

De beschikbaar gestelde zomerhuisjes zijn alle min of meer beschadigd, naar ik aanneem, hoofdzakelijk door plundering.

Inventaris

    Deze is nagenoeg geheel geroofd en verdwenen. Er was bijna geen enkele zetel meer aanwezig, terwijl de nog aanwezige lessenaars e.d. opengebroken en gewoon beschadigd zijn.

In de vertrekken en loodsen is het een ware chaos van versplinterd hout, verscheurd papier, uit de kasten gehaalde documenten en plaatskaarten. Perronwagens zijn alle verdwenen. Tot zelfs de kleinste voorwerpen zooals emmers, bezems etc. etc. zijn ontvreemd. De telefooncentrale is gedeeltelijk uitééngenomen. Alle telefoon- en telegraaftoestellen zijn weggehaald.

Alleen de moederklok op het telegraafkantoor is nog aanwezig.

  Zoodra de opruimingswerkzaamheden dit toelaten, zal de nog aanwezige en wellicht te achterhalen inventaris worden opgenomen en vastgesteld.

Genomen maatregelen.

Zoodra bekend werd dat de Duitschers het station zouden gaan verlaten is er een samenkomst geweest met de Heren v.d. Goes (Hbk), Brouwer (Hbk), Bus (hwtk) en Okkeloen (plv. Hwtk), ten einde na te gaan, wat gedaan kan worden om beroving van het station te voorkomen. Daartoe was ook één der illegale werkers uitgenodigd. De illegalen zouden een oog in het zeil houden, doch hadden nog geen macht. Mijnerzijds werd onderhands aan de politie kennisgegeven. Helaas heeft dit niet mogen baten, daar blijkbaar de Duitschers zelf de beroving in de hand werkten.

       Latere bijeenkomsten onder leiding van den Heer E.a Wolterbeek zijn U bekend.

Er waren bombardementen bedoeld voor het spoor maar die op het Soesterkwartier terecht kwamen. Hierboven 13 Oktober 1944 

Bombardement in de nacht van 23 - 24 Juli 1940. De Pullstraat.

 Links een tegeltje ter herinnering aan de Spoorwegstaking

                                                                             Bertus Booms en Willem Willemsen

"Ome" Jan Hogebrug met zoontje Heijmen, met personeel stationskantoor en rechts Heijmen met Gerrit Reins.

Buro Werkvoorbereiding: Bertus Booms, Henk Smits, Huub Terpstra en Henk Bannink      Gerrit Oeben en Bertus Booms

      Gerard Mentink en Rayonchef Vriesendorp                                                            Vriesendorp in het AKZO-gebouw

              Deze mannen waren op het stadhuis geëerd door de burgemeester voor hun inzet voor de BZB.

       Lijnchefs en stationchefs. In uniform Guus Brouwer

                                          Een massaal afscheid van personeelsleden die met "vervroegd" pensioen gingen.

1982 Mochèl 25 jaar bij NS. V.l.n.r. Broekhuis, mont Sw Vos, Bannink, Brouwer, Ctp de Leeuw en Ate Faber uit Amsterdam.

Rechts Bert Reijs en Jaap Lucas.

                                    Een 6400 kreeg de naam van Dirk Slikker. Peter vd Vlist was getuige. 

Het O.C.: V.l.n.r. Jan Ziengs, Evert Lichtenberg, Jan Breienne Ben Kleon, Erna Ran, John Krijnsen, Folkert Kastelein.  

                                                      Piet Aikema Did                                                                                 PM Jan vd .........

                          Henk v/d Ploeg Did Hc's                                                                Gert van Ee  Sas-> Popz ->Pdl-> -> PM

                                                                      Dienstindelers Ans Rekers en Monique Caslez 

                                                                            Feestje t.g.v. de opening nieuwe seinhuis